• banner
  Thương hiệu hàng đầu
  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam
  Hotline 0922.799.977 - 0943.182.168
 • banner
  Thương hiệu hàng đầu
  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam
  Hotline 0922.799.977 - 0943.182.168
 • banner
  Thương hiệu hàng đầu
  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam
  Hotline 0922.799.977 - 0943.182.168
 • banner
  Thương hiệu hàng đầu
  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam
  Hotline 0922.799.977 - 0943.182.168
 • banner
  Thương hiệu hàng đầu
  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam
  Hotline 0922.799.977
 • banner
  Thương hiệu hàng đầu
  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam
  Hotline 0922.799.977
 • banner
  Thương hiệu hàng đầu

  Máy xúc Hyundai Nhà phân phối độc quyền máy xúc Hyundai tại Việt nam

  Hotline 0922.799.977
33 tấn
260hp / 2.200 vng / pht
1,44 m
30,2 tấn
260hp / 2200rpm
1,27 m
22,07 kg
150hp / 1950rpm
0,92 m - 1,2 m
118000 KG
760 HP
6.7 M3
84000 kg
510 HP
4.04 m
2900 kg
252 HP
1.27 m
52400 kg
342 HP
2.15 m
21900 kg
143 HP
0.92 - 1.1 m
32700kg
252 HP
1.44 m
38400 kg
276 HP
1.62 m
48100 kg
342 HP
2.15 m
13700 kg
84 kW
0.58 m
5550 kg
42 kW
0.18m
20.090 - 20.810 kg
123 kW
0.85 - 0.9 m
7800 kg
44 kW
0.28 m
20500kg
163 HP
0.8 - 0.9 m
17300 KG
116 hp
0.76 m
5550 kg
42 kW
0.18m
13700kg
84 kW
0.58 m
9700 kg
125 HP
1.8 m
17600 kg
215 HP
3.0 m
22500 KG
280 HP
4.0 m
29500 KG
348 HP
5.1 m
11550 kg
150 HP
2.0 m
1400 kg
173 HP
2.7 m
840 kg
50 HP
0.37 m
850 kg
50 HP
0.37
0922799977